Konsernsjef i AF Gruppen, Pål Egil Rønn.

AF-sjefen: - Betongnæringen må tenke mer HMS

Betongnæringen har de siste årene vært veldig opptatt av miljø, men må også fokusere mer på HMS.

Det var en av årsakene til at konsernsjef På Egil Rønn i AF Gruppen ble bedt om å holde et foredrag om HMS på Fabeko-konferansen fredag.

– I fjor hadde AF en H-verdi på 1,1, men selv om dette er enestående bra i norsk byggenæring, jobber vi hele tiden for at vi skal bli bedre. Tallet på 1,1 i H-verdi skal videre ned, sa Rønn før han spilte av en tankevekkende video hvor ansatte som har opplevd ulykker, åpent og ærlig fortalte om hvor lett ulykker kan skje.

– Målet vårt er at alle skal komme trygt hjem hver eneste dag. Målet vårt er at vi ikke skal ha ulykker overhodet. For oss er arbeidet med HMS et verdivalg, og selv om vi ligger langt bedre an enn tilsvarende bedrifter, er vi ikke fornøyde før vi når målet – 0 prosent skader, sa han.

Rønn mener marginene i AF henger tett sammen med HMS-satsingen, og at de også ser sammenhenger mellom konkurrerende bedrifters bunnlinjer og HMS.

– Dersom noen arbeidere sier at de ikke bryr seg om HMS, så må slike folk fjernes fra alt som er farlig arbeid. Ja, slike folk har i 2015 ikke noe på en byggeplass å gjøre, sa Rønn.

AF-sjefen mener strenge krav til HMS-kompetanse må inn på alle byggeplasser, og at 75 prosent riktige svar på en HMS-test ikke på langt nær er nok.

– De må svare rett på alt, slo han fast.

I fjor ble det, ifølge Rønn, rapportert inn 10.000 hendelser i AF Gruppen.

– En sak vi har sett, er at det er langt større skadeantall hos underentreprenører enn hos dem som er fast ansatt i AF Gruppen. Det skyldes at vi har gitt våre folk bedre opplæring, sa han.

– Alle uønskede hendelser har en årsak og den kan unngås. Men skal vi klare det må HMS være en integrert del av måten vi jobber på. HMS må være med i alt arbeid vi gjør, sa Rønn til konferansedeltakerne.