AF-selskap gjør grunnarbeidene for nytt logistikkanlegg i Eskilstuna

AF Gruppens datterselskap Kanonaden Entreprenad Mälardalen har fått i oppdrag å gjennomføre grunnarbeidet for et nytt logistikkanlegg i Eskilstuna i Södermanland i Sverige.

Det skriver AF Gruppen i en pressemelding tirsdag.

Kontraktsbeløpet er 142 millioner svenske kroner før merverdiavgift.

Anlegget skal oppføres på et område på 28 hektar, og vil ha et byggeareal på nesten 80.000 kvadratmeter, inkludert tre automatiserte lagerhus og store rangeringsområder for lastebiler og jernbanespor, skriver AF.

Grunnarbeidet omfatter løsgjøring av 280.000 kubikkmeter fjell der løsmassene skal brukes i prosjektet. Kanonadens datterselskap Bergbolaget skal utføre sprengningsarbeidet.
Oppdragsgiver er Tommy Allström Byggproduktion AB.

– Det at Kanonaden ble tilkjent dette oppdraget, bekrefter at selskapet har lykkes med sin strategi om å spesialisere seg på logistikkanlegg, sier Bård Frydenlund, konserndirektør for forretningsområdet Sverige i AF Gruppen.