Matilda Vinje, direktør i AF Eiendom, satser nå på Jessheim. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

AF Gruppen satser på Jessheim

AF Eiendom har kjøpt fem eiendommer i Jessheim sentrum.

Eiendommene ligger sentralt i sentrum, noen hundre meters gange fra jernbanestasjonen, Storgata og Jessheim Senter.

AF Gruppen har kjøpt fem tomter sentralt på Jessheim. Illustrasjon: AF Gruppen

Eiendommene utgjør samlet om lag 5,5 dekar. De ligger i vestvendt terreng med utsikt ut over store deler av Romerike. 

- Tomtene er i dag eneboliger og mindre næringsarealer med stort potensial for fortetning og boligformål. Eiendommene innlemmes i dagens Byplan og har adressene Gotaasalléen 1, 3, 3A og Trondheimsveien 65 og 67, heter det i en melding fra selskapet.

– AF Eiendom etablerer seg på Jessheim fordi vi kontinuerlig jobber med utvikling av attraktive boliger og arbeidsplasser på og nær knutepunkter i Stor Oslo, sier direktør i AF Eiendom, Matilda Vinje.

Hun påpeker at Ullensaker kommune er en kommune i vekst.

– Det skapes stadig flere arbeidsplasser. Det er netto tilflytting og klare indikasjoner om at dette vil øke, sier Vinje.

Ny teknologi og innovative løsninger skal prege prosjektet. Blant annet vil Spacemakers teknologi med kunstig intelligens som gir optimal bygningsplassering benyttes.

AF Eiendom har foreløpig ikke knyttet til seg partnere i prosjektet.