Dagens E6 nær Vingrom langs strekningen. Foto: Nye Veier

AF Gruppen og Norconsult mot gigantkontrakt for Nye Veier

Nye Veier AS har besluttet at AF Gruppen og Norconsult går videre til konkretiseringsfasen for bygging av ny E6 Roterud - Storhove i Innlandet. Kontrakten har en total verdi på 3,9 milliarder kroner.

Nye Veier skal bygge firefelts motorvei fra Roterud i Gjøvik kommune til Storhove i Lillehammer kommune.

- Den 23 kilometer lange strekningen omfatter vei i dagen, en 4,4 kilometer lang tunnel og en bru på cirka 700 meter, heter det i en melding fra Nye Veier.

Nå er det altså bestemt at AF Gruppen, sammen med Norconsult, går videre til konkretiseringsfasen.

Disse fem konkurrerte om oppdraget:
* Hæhre Entreprenør AS med Rambøll Norge AS som rådgiver / underleverandør

* JV Salini Impregilo S.p.A. / Obrascon Huarte S.A. med Cowi AS som rådgiver / underleverandør

* FCC Construcciòn S.A. med Tecnica Y Proyectos, S.A.​ * Atkins Norge AS ​ Atkins Limited som underleverandører og rådgivere

* AF Gruppen Norge AS med Norconsult som underleverandør / rådgiver

- Fikk den høyeste samlede vektede poengsummen
- AF Gruppen og Norconsult er valgt fordi de oppnår den høyeste samlede vektede poengsummen i sine svar på våre prestasjonsmål som er satt for kontrakten, skriver Nye Veier.

Prestasjonsmålene er:
* Realisere målet om en skade- og ulykkesfri utførelses- og garantiperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.

* Maksimere trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper i utførelses- og garantiperioden

* Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø i utførelses- og garantiperioden, herunder i forbindelse med naturreservat

* Minimere midlertidig og permanent produksjonstap og beslag på landbruksarealer

* Minimere bygge- og levetidskostnadene

* Sikre kvalitet i kontraktsarbeidet til enhver tid

- AF Gruppen og Norconsult svarte best ut våre prestasjonsmål, og vi ser at de har satt seg svært godt inn i prosjektet, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland i meldingen.

Nye Veiers utbygging av E6 Roterud – Storhove inngår i utbyggingen av 44 kilometer firefelts motorvei med 110 km/t fra Moelv til Øyer.

- AF Gruppen og Norconsult skal også stå for regulering og prosjektutvikling i tett samarbeid med Nye Veier, forklarer prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet, Øyvind Moshagen.

(Saken fortsetter under kartet)

Illustrasjon: Nye Veier.

– Passer godt for AF
– Vi setter stor pris på at vi sammen med Norconsult er foretrukket av Nye Veier til å gå videre i konkretiseringen for dette prosjektet, og vi er nå i en god posisjon til å kunne inngå en endelig kontrakt, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen i en kommentar til Byggeindustrien.

Han påpeker at dette er et tidligfase-samarbeid, et prosjekt og en kunde som AF Gruppen trives med.

– Dette prosjektet passer godt inn i vår portefølje. Vi ønsker gjerne å ha et par større prosjekter gående samtidig, og vi har god kapasitet, sier han.

Ved en kontraktinngåelse vil dette bli det nest største prosjektet til AF Gruppen noensinne. Den største kontrakten er utbyggingen av E39 Kristiansand vest - Mandal øst for Nye Veier, som har en ramme på 4,5 milliarder kroner.

Naturreservat
Det er utarbeidet kommunedelplan for strekningen, der det er vedtatt at den nye veien skal følge eksisterende E6 fra Roterud til Øyresvika, mens veien skal gå i ny trase på vestsiden av Lågen forbi Lillehammer og frem til Storhove.
- Et viktig område på strekningen er når ny E6 skal gå gjennom Lågendeltaet naturreservat, og dette er noe som krever ekstra oppmerksomhet og aktsomhet, sier Moshagen.

Strekningen er det andre store prosjektet Nye Veier igangsetter i Innlandet. Når motorveien står ferdig fra Kolomoen i Hedmark til Øyer i Oppland skal det kun ta 30 minutter å kjøre mellom Mjøsbyene, mens reisetiden for langveisfarende, eksempelvis til og fra Nordvestlandet, vil spare minst 20 minutter.

E6 Moelv – Øyer skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av 2025.