AF Gruppen med rekordresultat

AF Gruppen (AFG) avsluttet jubileumsåret 2010 med det beste årsresultatet og det laveste skadenivået i selskapets 25-årige historie.

AF Gruppen (AFG) avsluttet jubileumsåret 2010 med det beste årsresultatet og det laveste skadenivået i selskapets 25-årige historie.

AF Gruppen hadde i 4. kvartal 2010 en omsetning på MNOK 1 550 (1 479). Resultat før skatt i 4. kvartal var MNOK 118 (107), tilsvarende en resultatmargin på 7,6 %.

For 2010 hadde AF Gruppen en omsetning på MNOK 5 828 (5 401). Dette tilsvarer en vekst på 7,9 % fra året før. Foreløpig resultat før skatt for 2010 ble MNOK 372 (366) tilsvarende en resultatmargin på 6,4 % (6,8 %).   Resultat pr. aksje ble i 4. kvartal NOK 1,35 (1,26) og NOK 3,92 (3,85) i 2010. Samlet ordrereserve pr. 31.12.10 var MNOK 6 193 (6 033). Avkastning på gjennomsnittlig investert kapital ble 36,0 % (35,7 %).

Styrets forslag til utbytte pr. aksje er NOK 2,0. Dersom det ikke er gjennomført større kapitalkrevende transaksjoner før generalforsamling den 13. mai, vil styret i tillegg vurdere å anbefale et ekstraordinært utbytte.

H-verdien for den norske virksomheten var i 2010 på 1,7 (3,1 ). Dette er det laveste skadenivået i selskapets historie. Det samlede sykefraværet gikk ned til 3,7 % (4,0 %).

- AF Gruppen har store ambisjoner for utvikling av selskapet. Vi avlegger det beste årsresultatet i selskapets historie og har samtidig det laveste skadenivået. Dette viser at vi er på rett vei. For våre fem virksomhetsområder er remtidsbildet variert. Totalt sett er AF Gruppen godt posisjonert både organisatorisk og finansielt til å håndtere muligheter og trusler. Vi vil fortsette å investere i våre ansatte og ta tak i de tingene vi får gjort noe med, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.