Illustrasjon: Sweco/Statens vegvesen

AF Gruppen innstilt til kontrakt for bygging av E6 Soknedal

AF Gruppen er av Statens vegvesen Region midt innstilt som entreprenør for bygging av ny E6 gjennom Soknedal i Trøndelag.

Arbeidene gjelder parsellen fra Vindåsliene til Korporalsbrua og består i hovedsak av vegbygging inkludert tunnel- og betongarbeider.

Det var totalt fem entreprenører som leverte tilbud: Hæhre, NCC, AF Gruppen, LNS/PNC (arbeidsfellesskap mellom Leonhard Nilsen og den norske avdelingen av PORR) og  italienske TOTO. Entreprenørene leverte to konvolutter i såkalt to-konvolutt system. Den første med kvalifikasjonspapirer, egen vurdering av framdriftsplaner med milepeler, beskrivelse av hvordan prosjektet er planlagt gjennomført, CV-er og organisasjonsplaner. Den siste konvolutten inneholdt tilbudsprisen.

Den første konvolutten ble evaluert og gitt karakterer på før den andre konvolutten med prisene ble åpnet. Vegvesenet vurderte AF Gruppen til å ha det beste forholdet mellom pris og kvalitet ut fra kriterier som var satt i konkurransegrunnlaget.

Alle tilbyderne ble funnet kvalifisert til jobben. Tilbudet til AF Gruppen AS var på om lag 993 millioner kroner. De andre tilbudene lå mellom 1071 millioner kroner til 1169 millioner kroner. AF gruppen ble også vurdert som den beste på de andre tildelingskriteriene.

- Vi regner med å inngå kontrakt i august, og deretter samhandle i perioden fram til midten av september. Vi ser fram til å starte opp arbeidet i Soknedal, og nå nærmer det seg storinnrykk med tunge maskiner i området, forteller prosjektleder Harald I. Johnsen.

Fysiske arbeider startes opp i september 2017 med forventet ferdigstillelse i 2021. Trafikk settes på ny E6 i 2020. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til 994 millioner kroner ekskl. mva. 

- Prosjektet passer godt for AF Gruppen. Vi har stor kapasitet på veg- og tunnelarbeider, og vi ser frem til samarbeidet med Statens vegvesen, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Klagefristen er satt til 24. juli.