AF Gruppen er instilt som entreprenør for U1 - Underbygging for Østensjøbanen. Foto: Sporveien

AF Gruppen innstilt til 378-millionerskontrakt

Kontrakten gjelder oppgradering og fornying av Østensjøbanen i Oslo.

Sporveien instilte tirsdag AF Gruppen som entreprenør for utførelse av U1 - Underbygging for Østensjøbanen.

Arbeidene omfatter blant annet grunnarbeider i form av masseutskifting, rørlegging og kabeltraseer, oppgradering av to tunneler inkludert vann- og frostsikring, betongrehabilitering, betongarbeider og oppgradering av åtte t-bane stasjoner.

Arbeidet starter i mai 2015 med forventet ferdigstillelse i mars 2016. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til  378 millioner kroner. 6. mars i år inngikk Sporveien kontrakt med Team Bane om overbygging på Østensjøbanen. Kontraktsummen på denne avtalen er 75 millioner.

- Prosjektet passer godt for AF Gruppens anleggsvirksomhet. Det kreves stor kapasitet og god kompetanse for å lykkes med denne kontrakten. Vi ser frem til et godt samarbeid med kunden, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Det omfattende vedlikeholdet av Østensjøbanen er sentralt for utnyttelse av kapasiteten i T-banenettet når Lørenbanen er ferdig i første kvartal 2016.

Når Østensjøbanen er ferdig fornyet vil det åpne for økt togfrekvens og bedre rutetilbud. Det skal da kunne trafikkeres med minimum to tog per kvarter (begge retninger) uten begrensninger. I tillegg skal vedlikeholdsetterslepet på Østensjøbanen fjernes (unntatt for signalanlegget).

7. april 2015 starter arbeidene med fornyelse og omfattende vedlikehold av Østensjøbanen på strekningen mellom Hellerud og utløpet av tunnelen mellom Bogerud og Skullerud. Arbeidet ferdigstilles april 2016. Når banen gjenåpnes vil antallet avganger økes fra en til to pr.kvarter.