AF Gruppen har kjøpt utviklingstomt på Hasle

15. mai ble det inngått en intensjonsavtale mellom AF Gruppen og Höegh Eiendom AS om samarbeid og utvikling av næringstomter på eiendommen til det tidligere produksjonsanlegget til Arcus på Hasle i Oslo.

Transaksjonen er nå gjennomført og AF Gruppen har kjøpt 50 prosent av andelene i Hasle Linje Næring DA, et selskap som eier tomter som planlegges utbygget med til sammen 110.000 kvm BRA kontorbygg.

Kjøpet verdsetter eiendommene til ca. 600 millioner kroner.