AF Gruppen får Follobane-kontrakt

AF Gruppen har inngått avtale om å utvide samarbeidet med arbeidsfellesskapet Acciona Infraestructuras and Ghella ANS (AGJV) på Follobanen.

AF skal i ytterligere to år utføre anleggsarbeider knyttet til bygging av tunnel. Oppdraget er en del av AGJV sin kontrakt med Jernbaneverket. Oppdraget starter i november 2016.

Arbeidene som nå er avtalt, omfatter bygging av tverrforbindelser mellom jernbanetunnelene, ny adkomsttunnel og andre anleggsarbeider på Follobanen.

Avtalens verdi er anslått til cirka 200 millioner kroner.

- AF er tilfreds med å fortsette det gode samarbeidet med AGJV og Jernbaneverket på Follobane-prosjektet, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.