Bekkelaget renseanlegg på Ormøya i Oslo. Foto: Trond Joelson

AF Gruppen får Bekkelaget-jobb

AF Gruppen er av Oslo kommune - Vann- og avløpsetaten innstilt som entreprenør for utførelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg.

Arbeidene utføres inne i fjellhallen og består i hovedsak av plasstøpt betong og stålkonstruksjoner.

Arbeidet starter i november 2016 med forventet ferdigstillelse i mars 2020. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til 450 millioner kroner.

- Prosjektet passer godt for AF Gruppen. Det er kompliserte konstruksjoner som skal bygges, og det kreves god kompetanse for å lykkes med denne kontrakten. AF Gruppen har tidligere utført flere lignende oppdrag og vi ser frem til et konstruktivt samarbeid med kunden, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen i en børsmelding.