AF Gruppen bygger videre på Thurmannskogen

AF Gruppen har inngått avtale med Nordliveien Utbygging KS om bygging av tredje byggetrinn i Thurmannskogen på Lørenskog. Prosjektet består av 72 leiligheter fordelt på to bygg.

Nordliveien Utbygging KS er eiet av OBOS Nye Hjem AS, T. Klaveness Eiendom AS og AF Gruppen Norge AS.

Prosjektet blir utført som en totalentreprise med en total verdi på 160 millioner kroner eks. mva. Grunnarbeider starter primo oktober 2016. Det er tatt forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før igangsetting. Planlagt ferdigstillelse er 4. kvartal 2018.

Thurmannskogen byr på moderne og effektive leiligheter på Lørenskog med gode solforhold og sentral beliggenhet. AF Gruppen har byggetrinn en og to under oppføring og leverer inkludert byggetrinn tre 258 leiligheter på Thurmannskogen.

- Vi setter pris på fornyet tillit fra solide samarbeidspartnere gjennom tildelingen av kontrakten for byggetrinn tre på Thurmannskogen, sier konsernsjef i AF Gruppen, Morten Grongstad.