AF Gruppen bygger på Jæren

AF Gruppen (AFG) er valgt som totalentreprenør av Jæren Hotell Eiendom AS for oppføring av 32 leiligheter samt parkeringsanlegg på Bryne.

Avtalen omfatter bygging av 32 leiligheter med tilhørende parkeringsanlegg. Leilighetene skal føres opp på Solhøgda på Bryne i tilknytning til eiendommen til Jæren Hotell.

Avtalen inkluderer en opsjon på bygging av en ny hotellfløy til Jæren Hotell.

Avtalen er en totalentreprise og kontraktens verdi er MNOK 135 ekskl. mva. inklusive opsjon. Det er tatt forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før igangsetting. Estimert byggetid er 16 - 18 måneder fra igangsetting.

- Dette er en viktig kontrakt for vår byggvirksomhet i Rogaland og vi ser frem til et godt samarbeid om et spennende prosjekt, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.