AF Gruppen bygger næringsbygg i Gøteborg

AF Bygg Göteborg AB, et datterselskap av AF Gruppen ASA (AFG), har inngått kontrakt med Älvstranden Utveckling AB om å kjøpe en byggeklar tomt for oppføring av næringsbygget Centrumhuset i bydelen Sannegården i Gøteborg.

Nybygget vil bestå av seks etasjer inklusive p-kjeller på totalt 5 000 m2, og vil når det står ferdig inneholde lokaler for blant annet nærservice, kommunal service samt kultur- og foreningsvirksomhet.

Bygget vil bygges etter prinsippene for Miljöbyggnad Silver med krav til energieffektivitet og holdbarhet.

Kontrakten, som er en totalentreprise i samspill med en partner som byggherre og eiendomsbesitter, har en verdi på ca MSEK 90 eks. mva. Byggearbeidene er beregnet å starte i første halvår 2015.

- Dette er et viktig oppdrag for vår byggvirksomhet i Sverige og vi ser frem til å starte arbeidet med bygget i tett samarbeid med kunden, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.