Morten Grongstad i AF Gruppen.

AF Gruppen bygger avløpsrenseanlegg i Malmø

AF Gruppens datterselskap i Sør-Sverige, AF Bygg Syd, er blitt utnevnt av VA SYD til totalentreprenør for bygging av ny, mekanisk rensing på Sjölunda avløpsrenseanlegg i Malmö.

Avtalen omfatter prosjektering og installasjon av en ny, mekanisk rensing med avfalls- og sandhåndteringplassert i et nytt fellesbygg. I totalentreprisen inngår omfattende grunn- og fundamenteringsarbeid, bygningsarbeid, maskin- og prosessarbeid, el- og styringsarbeid samt VVS-arbeid.

Arbeidet starter med prosjektering i august 2016, og det nye anlegget forventes å være ferdigstilt i desember 2018. Prosjektet utføres som en totalentreprise, og verdien forventes å beløpe seg til195 millioner svenske kroner ekskl. mva.

- Dette er et stort og viktig oppdrag for AF Gruppens virksomhet i Sør-Sverige. Vi har bred erfaring med kompliserte vann- og avløpsprosjekter og prosjektet passer godt til vår kompetanse og kapasitet. Vi ser frem til et godt samarbeid med VA SYD, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.