Illustrasjonen viser fasaden og noen av de grønne omgivelsene i Røakollen

AF Gruppen bygger 83 leiligheter på Røa i Oslo

AF Gruppen har inngått avtale med Aslakveien 20 AS ved OBOS Nye Hjem AS og Union Eiendomskapital AS (97,5 prosent / 2,5 prosent) for bygging av andre byggetrinn på boligprosjektet Røakollen på Røa i Oslo.

Røakollen er et nytt boligprosjekt utviklet av OBOS i nærheten av Røa sentrum, og i umiddelbar nærhet til grøntområdene i Mærradalen. I alt 360 leiligheter fordelt på fem bygg skal oppføres på Røakollen de neste årene. AF Gruppen er tidligere tildelt kontrakt på første byggetrinn for oppføring av 130 leiligheter.

Andre byggetrinn omfatter oppføring av 83 leiligheter i et bygg med underliggende kjeller. Prosjektet planlegges gjennomført som en totalentreprise og vil ha en anslått verdi på 191 millioner kroner eks. mva. Prosjektering har startet, og riving av eksisterende bygningsmasse gjennomføres i 2 og 3. kvartal 2017. Planlagt byggestart er 3. kvartal 2017 og forventet ferdigstillelse i 1. kvartal 2020. Det er tatt forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før igangsetting.

- Vi setter pris på tilliten OBOS og Union viser oss gjennom å tildele AF Gruppen denne kontrakten. Vi ser frem til å komme i gang med byggingen i godt samarbeid med kunden, sier konsernsjef i AF Gruppen, Morten Grongstad.