Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter

AF Gruppen bygger 102 leiligheter på Hasle

AF Gruppen har inngått avtale med Haslemann AS for bygging av fjerde byggetrinn på boligprosjektet «Krydderhagen» på Hasle.

Boligutviklingsselskapet Haslemann AS eies 50/50 av AF Gruppen og Höegh Eiendom AS.

Krydderhagen utgjør boligdelen av HasleLinje. HasleLinje er et nytt nærings- og boligområde sentralt plassert på Hasle i Oslo. Totalt planlegges det 7-800 boliger på HasleLinje, hvorav ca. 550 utvikles av AF Gruppen og Höegh Eiendom AS.

Fjerde byggetrinn omfatter oppføring av 102 leiligheter fordelt på to bygg med underliggende kjeller, samt en barnehage på 840 m2 i det ene bygget.

Byggetrinnet planlegges gjennomført som en totalentreprise og vil ha en anslått verdi på 208 millioner kroner ekskl. mva.

Prosjektering pågår og arbeidene starter opp i januar. Ferdigstillelse av prosjektet forventesi 3. kvartal 2018.

- Krydderhagen har blitt tatt veldig godt imot blant boligkjøpere i hovedstaden, og vi ser frem til å komme i gang med byggingen av neste byggetrinn på Hasle, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.