Foto: AF Gruppen

AF Gruppen avslutter samarbeid med underentreprenør på Oslo Lufthavn

AF Gruppen avslutter sitt samarbeid med Prefaso AS etter å ha avdekket uryddighet i enkelte av AFs prosjekter. Prefaso har blant annet vært engasjert av AF Gruppen som underentreprenør på Avinors prosjekt på Oslo lufthavn Gardermoen.

I en pressemelding opplyser AF Gruppen at Prefaso er et selskap som leverer tjenester innen tekniske entrepriser.

- I forbindelse med oppstart av prosjektsamarbeidet er det avdekket uryddigheter knyttet til ansettelsesvilkår for de ansatte, og brudd på utbetalingsfrister. AF Gruppen har i denne forbindelse informert de ansatte om at selskapet vil stå ved sitt solidaransvar, og at alle ansatte skal få fullt betalt, skriver selskapet i meldingen.

- Dette er en uheldig situasjon, og vår fremste prioritet er å sikre at alle ansatte får lønn og at arbeidsvilkårene blir ivaretatt på en god måte. Vi jobber nå med å finne løsninger for å ivareta arbeidernes rettigheter og samtidig opprettholde fremdriften på prosjektene, sier Eirik Wraal, konserndirektør for Energi og Miljø i AF Gruppen i meldingen.

I samarbeid med Avinor er det avdekket brudd på utbetalingsfrister som har ført til at AF Gruppen nå utestenger Prefaso fra Avinors byggeplass på Oslo lufthavn Gardermoen.

- Avinor ser veldig alvorlig på disse bruddene, men er glade for at våre interne rutiner fungerer. Vi har sikkerhet og arbeidsforhold som høyeste prioritet i våre utbyggingsprosjekter, og vi skal fortsette å sikre at forholdene på våre byggeplasser er i henhold til norsk lov, sier Erik Krogseth, prosjekt- og utbyggingsdirektør i Avinor i pressemeldingen.

- Avinor har engasjert en LO-koordinator i prosjektet. Det er også en kontinuerlig dialog med myndighetsorganer og med entreprenørene om lønns- og arbeidsforhold. Både med tanke på å forhindre, og for å avdekke uheldige arbeidsforhold, sier Krogseth.

AF skriver videre at deres virksomhet og ansatte skal kjennetegnes av god etisk framferd, et arbeid som ble forsterket i 2014 gjennom selskapets seriøsitetsinitiativ.

- Vår konkurranseevne og plass i samfunnet begynner og slutter med at vi er til å stole på. En kompromissløs holdning til etikk er en del av fundamentet i vår forretningsstrategi, avslutter Wraal.

Byggeindustrien har foreløpig ikke oppnåd kontakt med representanter for Prefaso.