AF fullfører JK Bygg-oppkjøp

AF Gruppen kjøpte onsdag de resterende 32,4 prosent av aksjene i JK Bygg i Gøteborg AB. AF Gruppen eier nå 100 prosent av aksjene i selskapet.

Kjøpesummen for aksjene er SEK 74,6 mill. Av kjøpesummen betaler AF SEK 63,8 mill kontant. I tillegg får aksjonærene i JK Bygg 88 000 AF-aksjer til en verdi av SEK 10,8 mill. Dette tilsvarer en aksjekurs på NOK 112 per aksje. Etter transaksjonen er ny beholdning av egne aksjer 6 930.