AF bygger kloakktunnel

AF Gruppen har fått i oppdrag av Haugesund kommune teknisk driftsenhet å bygge ny kloakktunnel fra Karmøy grense mot Haugesund sentrum.

Prosjektet omfatter en 2770 m lang kloakktunnel, 4 meter i bredde og ca 5 meter høy. Det skal sprenges ca 55.000 fkbm.

Ca 250 boliger blir berørt av anleggsarbeidene og Bergensfirmaet Jeessaa er engasjert av kommunen for besiktigelse av boligene 50 meter på hver side av tunnelen.

Arbeidene starter i februar og skal være ferdigstilt 1. september 2012. Kontraktssum 75 millioner kroner inkl. mva.