Advarte mot rasfare i tunnel i 1997

Høsten 1997 ble arbeidet i Hanekleivtunnelen på E18 i Vestfold stoppet på grunn av rasfare.

Arbeidet var så vidt kommet i gang da entreprenøren PEAB sa stopp. De mente at det rett og slett var for farlig å arbeide i deler av tunnelen slik tilstanden var. I utsatte soner ble det forbudt å bevege seg. På dette tidspunktet skulle tunnelen vært ferdig sikret av Statens vegvesen, skriver Aftenposten. PEAB hentet inn geologisk ekspertise, som laget to rapporter om saken. Konklusjonen var at tunnelen burde sikres langt bedre. Tidligere anleggsleder i PEAB, Kjell Roar Nordvik, var ansvarlig for selskapets arbeid i Hanekleivtunnelen og bekrefter at konklusjonen i rapportene var klare. Deler av sikringen var for dårlig. På de verste stedene kunne vi nærmest plukke steiner fra veggen med fingrene, sier Nordvik. Området var geologisk vanskelig. Vi oppdaget dette da vi skulle arbeide med portalene i innkjøringspartiene. Situasjonen var spesiell siden vi skulle overta en ferdig sikret tunnel, sier Nordvik til Aftenposten. Bare flaks gjorde at ikke liv gikk tapt da 200 kubikkmeter med stein og masse raste ut i Hanekleivtunnelen på den sterkt trafikkerte E18 i Vestfold sent på kvelden 1. juledag.