Helge Marchmann Andersen, leder BKK sikkerhet (f.v.), André Teigen, adm dir Thunestvedt, Morten Mjeldheim, leder NELFO, Hordaland og Øyvind Diesen Setnes, forebyggelsesekspert, Tryg Forsikring har slått seg sammen for å sette flomlys på el-krim og svart arbeid. Foto: Arvid Steen

Advarer mot ulovlige elektroinstallasjoner

Ifølge elektrobransjen og forsikringsselskaper omsettes det årlig for nærmere 600 millioner kroner i Hordaland alene av aktører som utfører ulovlige elektroinstallasjoner. 

Elektrobransjen og forsikringsselskaper frykter nå for liv og helse for dem som spekulerer i å bruke svart arbeidskraft.

- Kanskje vi har vært for dårlige til å informere om farene og konsekvensene av å bruke ufaglært arbeid innen vår bransje. Men nå står vi sammen, og skal iverksette tiltak for å begrense svart arbeid i vår bransje. I løpet av 2019 håper vi blant annet å sette i gang en kampanje for å informere om farene og konsekvensene ved å bruke ufaglærte til elektrisk arbeid, sier regionsjef Morten Mjeldheim i Nelfo, el-entreprenørbransjens landsforening, i en pressemelding.
BKK Elsikkerhet, Thunestvedt AS, Tryg Forsikring og el-bransjens arbeidsgiverforening, Nelfo, er alvorlig bekymret for brannsikkerheten til vestlendingene.

De vil nå sette søkelys på hvordan el-bransjen kan gjøre livet tryggere for vestlendingene. De mener at det er på tide å gjøre noe - før liv går tapt på grunn av ulovlig utførte elektriske arbeider.

Kan stenge strømmen til vestlandske bedrifter
En annen organisasjon som har en god oversikt over el-installasjoner hos private og bedrifter er BKK Elsikkerhet as, som utfører myndighetspålagte kontroller på elektriske installasjoner.
Helge M. Andersen leder BKK Elsikkerhet as. Det er hans avdeling som utfører myndighetspålagte kontroller på elektriske installasjoner.

– Avdekkes alvorlige feil i det elektriske anlegget har vi forskjellige reaksjonsmidler som vi kan benytte. Stenger vi strømmen kan dette medføre alvorlige konsekvenser for de de fleste. Det skjer ikke ofte, men vi gjør det dersom det er fare for liv og helse, sier Andersen i meldingen.

Han er skremt over omfanget og de alvorlige funn som de har avdekket der ufaglærte har utført elektroarbeid. Vi kaller dette el-krim og øker nå vår ressursbruk for å avdekke disse forhold, sier han.

– Det er nok flere årsaker til at det foregår elektroarbeider av ufaglærte, men en av årsakene er enkel tilgang til billig elektromateriell. Dermed er terskelen senket i forhold til å få ufaglærte til å gjøre jobben for seg.

– Vi har stoppet ulovlig elektroarbeid for drøyt 100 millioner kroner det siste året i Bergen og Hordaland. Det sier seg selv at mørketallene er enorme. Vi greier ikke sjekke alle. Nå frykter vi at morgendagens brannårsak er feil i det elektriske anlegget bygget av ufaglærte, sier han.

BKKs el-sikkerhetsekspert får støtte av elektrofirmaet, Thunestvedt AS.

– Ikke alle skjønner alvorlighetsgraden av å tukle og installere elektrisk anlegg
Administrerende direktør, Andrè Teigen tror at mange prioriterer å spare noen kroner foran å bruke fagfolk som gjør et godkjent arbeid.

– Vi vet at mellom 300-600 millioner kroner årlig, omsettes av aktører som utfører ulovlige elektroinstallasjoner i Hordaland. Jeg tror ikke alle skjønner alvorlighetsgraden av å tukle og installere elektrisk anlegg uten at det er korrekt utført av fagfolk. Hvert år ser våre montører el-anlegg som er brannfarlige. Det du kanskje sparer på å hyre inn svart arbeidskraft, kan fort bli en økonomisk ruin for deg når huset ditt brenner ned. I alvorlige tilfeller kan liv gå tapt, sier, sier direktør i Thunestvedt Elektro, Andrè Teigen.

Forsikringsbransjen vet også godt om at tallene for svart arbeid innen elektrobransjen øker. Det bekymrer også dem, forteller forebyggelsesekspert i Tryg forsikring, Øyvind Setnes.

– Vi er glade for at en samlet elektrobransje i Bergen og Hordaland ønsker å informere om svart arbeid innen elektro. Og vi skal være med å bidra med forebyggende informasjon og hjelpe bransjen, sier han.

Kvartetten BKK Elsikkerhet AS, Thunestvedt AS, Tryg forsikring og el-entrprenørbransjens landsforening, Nelfo er ikke alene i kampen mot svart arbeid innen elektrobransjen. BKK har et tett samarbeid med andre tilsynsetater og bistår blant annet A-krim Hordaland som består av Skatteetaten, Kemneren, NAV, Politiet og Arbeidstilsynet.
– Vi har økt intensiteten mot ulovlige arbeider de siste årene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) åpner også opp for at vi kan bruke mer ressurser på dette arbeidet. Vi avdekker flere og flere aktører som ikke følger lover og retningslinjer innen el-faget. Med økt satsing i årene framover, håper vi å stoppe enda flere useriøse aktører, og dermed gjøre det mindre fristende å bruke ufaglært arbeidskraft, sier Andersen.