Advarer mot dårlig biodiesel

Norskprodusert biodiesel kan skade motoren, advarer flere store bilprodusenter. Biodiesel fremstilt av råvarer fra lakseolje, fiskeavfall og frityrolje inneholder for mye jod.

Dette fører til at det danner seg mer sot i avgassene og et belegg som kan ødelegge filtre, rør og pakninger i motoren, sier informasjonssjef Endre Johansen i Peugeot Norge til Aftenposten. Han får støtte fra andre bilimportører og Norsk Petroleumsinstitutt, som anbefaler at bileierne holder seg til biodiesel fremstilt av raps/ryps. Bruker bileierne annen biodiesel, eller blander man inn mer enn 30 prosent biodiesel, kan det få følger for bilens garantiordning. Fyller man ikke-godkjent biodiesel på en Peugeot, og noe blir ødelagt som følge av drivstoffet, vil nybilgarantiene og reklamasjonsrettene bortfalle, sier garantisjef Einar Kittelsen i Peugeot Norge.