Lars Jørstad Francke, partner i advokatfirmaet Grette, mener at både oppdragsgiver og leverandører ville fått en langt større forutberegnelighet ved prising og budsjettering ved bruk av det avvikssystemet som NS 3420 legger opp til.

Advarer mot avvik fra NS-standardene

God og riktig bruk av NS-standardene kunne løst mange problemer knyttet til anbudskonkurranser i bygg og anlegg, mener juseksperter.

Marie Braadland, partner i Grette.

– Avvisninger og feil i tilbud gir stor frustrasjon blant både oppdragsgivere og leverandører, og hele anbudssystemet er oppe til debatt. Men korrekt anvendelse av standardene ville i seg selv hjulpet betydelig, sier Lars Jørstad Francke, partner i advokatfirmaet Grette.

Han belyste utfordringene knyttet til anvendelsen av NS-standardene i et foredrag på Holmsbuseminaret torsdag. Seminaret arrangeres årlig, i et samarbeid mellom Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

– Problematikken knytter seg ikke minst til beskrivelsesstandarden NS 3420. Lange innledende tekster med store avvik fra postbeskrivelsene kan gi en håpløs tolkningssituasjon, sier Francke.

Han mener at både oppdragsgiver og leverandører ville fått en langt større forutberegnelighet ved prising og budsjettering ved bruk av det avvikssystemet som NS 3420 legger opp til.

NS 3420 utgjør et komplett system for beskrivelse og kalkulasjon av bygge- og anleggsarbeider, inkludert tekniske installasjoner. Foruten å være et beskrivelses- og kalkulasjonssystem inneholder standarden krav til materialer og utførelse, ofte i form av henvisning til mer spesialiserte standarder.

– Et av de vanligste spørsmålene vi får i anskaffelsessaker, er hvordan avvik fra standardene om for eksempel grunnforhold og prosjekteringsrisiko skal tolkes, sier Marie Braadland, partner i Grette.

Hennes erfaring er at leverandører ofte ender med et dilemma om hvorvidt man skal ta forbehold og risikere avvisning, prise risiko og tape kontrakten eller ignorere risikoen og håpe den ikke materialiserer seg.

– Mange oppdragsgivere har gode begrunnelser for å gjøre avvik. Problemet når bestemmelsene blir uklare, er imidlertid at leverandører som tar forbehold kan måtte avvises, samtidig som den laveste tilbyderen kan ha tolket bestemmelsen på samme måte uten å ha foretatt noen presisering.

Dermed øker sannsynligheten for store tilleggskrav og tvister i det senere prosjektet, ifølge Braadland. Hun ser tydelig at leverandørene får mindre behov for å gjøre presiseringer eller ta forbehold knyttet til kontrakten der hvor oppdragsgivere lojalt holder seg til NS-standardene.

– Færre forbehold gir mindre risiko for avvisning. Dessuten vil et velkjent system gi større trygghet for at tilbudet som vinner konkurransen faktisk også er det beste tilbudet, sier Marie Braadland.