Advarer mot å bygge ned matjord

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) advarte onsdag kommunene mot å bygge ned matjord.

I sin tale til landets ordførere på ordførerkonferansen sa han at de kommunene som tillater at den beste matjorda bygges ned påtar seg et stort ansvar overfor fremtidige generasjoner.

Brekk viste til at det er svært lite dyrket mark i Norges og at bare 1,3 prosent av dyrket areal er egnet til produksjon av matkorn.

- Samtidig står vi overfor en akutt og vedvarende matkrise globalt. Allerede i dag sulter 1 milliard mennesker. Om 20 år må matproduksjonen ha økt med 50 prosent hvis alle skal kunne gå mette til sengs. Norge skal produsere mat for en økende befolkning. Forutsatt samme gjennomsnittsforbruk som i dag, krever dette 20 prosent økt matproduksjon, sa han.

Brekk sa det er helt uakseptabelt at 7.000-8.000 dekar av den beste matjord legges brakk hvert år.

- Dette er jord som kan brødfø opptil 10.000 mennesker årlig. Vi kan ikke, og skal derfor ikke fortsette nedbygging av matjord i stor stil, slo han fast.

Han forventer derfor at kommunene tar større ansvar og større jordvernhensyn i arealplanleggingen.

Brekk sa også at regjeringen for tiden jobber med å etablere en lovhjemmel for varig vern av matjord.