De åtte partnerne i A-lab - fra venstre Magnus Berg Jørgensen, Odd Klev, Erik Olav Marstein, Tonje Løvdahl, Jan Petter Seim, Julie Sjøwall Oftedal, Charles Marsden og Geir Haaversen. Foto: Grethe Kielland Jenssen/A-lab.

A-lab utvider med nye partnere

 A-lab går inn i høstsesongen 2017 med nye partnere på laget. 

Geir Haaversen og Odd Klev startet arkitektkontoret A-lab sammen i 2000, og inntil nylig var de alene som partnere i firmaet. Den siste tiden er A-lab styrket med ytterligere seks partnere. De seks er: Magnus Berg Jørgensen, Tonje Løvdahl, Charles Marsden, Erik Olav Marstein, Julie Sjøwall Oftedal og Jan Petter Seim.

– De som nå er tatt opp som partnere har vært med på å bygge opp kontoret over mange år og representerer alle ulike deler av kjernekompetansen til A-lab. Det er et kvalitetsstempel for A-lab at de nå vil gå inn på eiersiden for å utvikle kontoret videre, sier Odd Klev.

Angie Arroyo, Audun Hellemo, Inger Totland og Espen Veiby er tatt opp som assosierte partnere.

– Vi vet at vi opererer i en konjunkturutsatt bransje. Dette er også noe av grunnen til at vi har oppnevnt både partnere og assosierte partnere, for å sikre god kundepleie og i neste omgang nye jobber, sier Klev.

A-lab er i sterk vekst og er i dag i underkant av 70 ansatte. Arkitektkontoret jobber med et vidt spekter av prosjekter innen kontor, bolig, kulturbygg og byplan.

Kontoret er blant annet kjent for Statoilbygget og Barcode med DNBs hovedkvarter, PwC og the Wedge. Selskapet har mottatt flere internasjonale priser for sin arkitektur og inngår nå i teamet G8+ som forhandler med Statsbygg om å få tegne det nye regjeringskvartalet.