Kontraktinngåelse mellom fra venstre, Erik Stensli, prosjektdirektør i Fabritius, Jan Vada, daglig leder i A Bygg og Asgeir Solheim, administrerende direktør i Fabritius Eiendom.

A Bygg skal bygge gigantlager for Europris

A Bygg og Fabritius har inngått avtale om bygging av Europris sitt nye sentrallager i Moss Næringspark.

Sentrallageret er på 60.000 kvadratmeter, og blir et av Norges største lagerbygg som bygges sammenhengende i ett byggetrinn.

Europris slår sammen dagens fem lagerbygg i Fredrikstad-området til ett gigantisk lager i Moss, og Jan Vada, daglig leder i A Bygg, er fornøyd med å ha landet storkontrakten.

– Vi ble kontaktet av Fabritius i mai 2016 i forbindelse med at Europris forespurte flere tilbydere på leieavtale for sitt nye hovedlager. Vi hjalp til med tidlige budsjettkalkyler på et relativt tynt grunnlag, og vi ser at tallene vi startet med fortsatt holder, sier Vada.

- Vi engasjerte utvalgte rådgivere på enkelte nøkkelområder som brann og bygningsmessige arbeider for å bistå i denne prosessen, i tett samarbeid med Fabritius, legger han til.

Lageret vil bestå av et tradisjonelt lager på cirka 45.000 kvadratmeter, et ekstra høyt lager på cirka 10.000 kvadratmeter samt kontorer og servicearealer på 3.000 kvadratmeter. Høytlageret på 32 meter vil ha hele 60.000 palleplasser, mens det tradisjonelle lageret med normal høyde får 40.000 palleplasser.

I høytlageret vil det ikke være mennesker, men automatiserte roboter som tar varene ned til plukknivå i det lavere lagerbygget. Der vil de ansatte gjør resten av jobben.

– Vi er en lavpriskjede og må drive effektivt, uttalte administrerende direktør Pål Wibe i Europris til Finansavisen i forbindelse med leiekontrakten som ble inngått med Fabritius i juli i fjor.