Bygget skal føres opp og være klar til installasjon av teknisk utstyr på bare åtte måneder, ifølge entreprenøren. Illustrasjon: Arkitekt Astrup og Hellern

A Bygg blir totalentreprenør i stort Skedsmo-prosjekt

A Bygg skal føre opp et nytt kombinasjonsbygg på 13.500 kvadratmeter på Høgslund i Skedsmo.

Bygget skal bestå av kontorer og vaskeri. Byggherre er Fabritius Gruppen og de har inngått leieavtale med Nor Tekstil, som vil disponere omtrent halvparten av bygget.

A Bygg er totalentreprenør i prosjektet.

– Det skal kun gå åtte måneder fra første spadetak og til bygget er klart for installasjon av teknisk utstyr for vaskeriet, sier Kenneth Egeland i en melding. Egeland leder prosjektet for A Bygg.

Før selve byggearbeidene starter skal det kjøres bort 50.000 kubikkmeter med masse.

På grunn av eksisterende boligbebyggelse tett inntil byggetomten, understreker entreprenøren at det blir nødvendig med god kommunikasjon og at man viser hensyn overfor naboene.

– Kombinasjonsbygget på Høgslund blir et rent hotellvaskeri, og det vil bli en møteplass og et utstillingsvindu overfor våre kunder i hotellbransjen, sier Thomas Karlsen som er driftssjef i Nor Tekstil.

Bygget vil derfor bli løftet både i kvalitet og uttrykk.