Sajjad Latif. Foto: A Bygg Entreprenør

A Bygg ansetter ny ITB-koordinator

A Bygg Entreprenør vil ytterligere styrke sin posisjon innenfor logistikk- og næringsbygg og ansetter Sajjad Latif som selskapets nye ITB-koordinator.

– Det er utviklingen mot teknisk mer avanserte bygg som gjør at A Bygg nå styrker kompetansen på tekniske fag, skriver selskapet i en melding.

– Moderne bygg blir stadig mer komplekse, de tekniske fagene utgjør en stadig større andel av byggets totalkostnad, i gjennomsnitt en tredel, forteller Morten Raugstad, administrerende direktør i A Bygg.

I jakten på den beste kompetansen har A Bygg sett mot konsulentbransjen.

Latif har erfaring som konsulent fra WSP Norge AS.

– Som konsulent følger man prosjektet som innleid ressurs, i A Bygg vil jeg få muligheten til å ta eierskap og en større del av totalansvaret, følge prosjektene fra tidligfase til ferdig overlevert bygg, sier Latif i meldingen.

Raugstad mener Latif vil spille en viktig rolle i utviklingen av A Bygg.

– Sajjad vil være vår fremste ressurs på tekniske fag og bidra til å styrke vår posisjon innenfor komplekse logistikk- og næringsbygg, sier han.

Latif tiltrådde i september.