A2 – Videregående opplæring i betongteknologi

StedGardermoen, Norge
ArrangørBetongelementforeningen
Fra28.11.2016
Til01.12.2016
Tidspunkt

Bakgrunn
Kurset er andre trinn på kompetansestigen til laborant, blandeverkfører, produksjonsleder eller kontrolleder innen produksjon av betong i henhold til krav til kompetanse
i NS-EN 206.

Målgruppe
Personell som skal bli laboranter, blandeverkoperatører, eller ha overordnet ansvar for produksjon eller kvalitetsdokumentasjon av betong i henhold til NS-EN 206.

Læringsmål
Kurset gir videregående opplæring i materialegenskaper,
tilslag, bindemidler (sement, silika, flyveaske, slagg) og tilsetningsstoffer.
Kurset gir i tillegg gjennom laboratorieøvelser, innføring og forståelse av prøvetaking og analyse av ferskbetong og behandling av prøvematerialet. Kurset beskriver produksjonsutstyr, vedlikehold, kontroll og kalibrering av doserings- og laboratorieutstyr. Gjennomgang av sentrale deler av NS-EN 206 er en rød tråd i kurset.

Forkunnskaper
Kurset krever at man har gjennomført opplæring til A1.

Det krever ingen forkunnskaper, men det er en fordel å ha erfaring fra laboratoriearbeid eller produksjon av betong eller å ha kunnskap til produksjonsgangen. Kunnskap innen prosessorfaget vil være en stor fordel da stort sett all betongproduksjon er automatisert gjennom datastyring.

Kursets varighet
Kurset går over 4 dager inkludert eksamen den siste
dagen. Kurset har 3 forelesningsdager og 1 dag på laboratorium.

Lærebøker/kurskompendium
Følgende lærebøker/kurskompendium legges til grunn
for kurset:

1. Betongelementforeningen kurskompendium

2. NS-EN 206

Arbeidskrav
Det kreves tilstedeværelse på kurset og deltakelse i
alle gruppeoppgaver underveis i kurset.

Slutturdering
Kurset avsluttes med 3 timers skriftlig eksamen.
Alle skrevne og trykte hjelpemidler er tillatt. Ved særskilte vilkår, som ved lese- og skrivevansker, kan eksamenstiden utvides eller eksamen tilrettelegges på annet vis. Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen. Ved ikke bestått eksamen, kan ny eksamen gjennomføres ved et senere kurs eller etter nærmere avtale med sekretariatet i BOR.

Kompetansebevis utstedes av BOR når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger (utfylt personopplysningsskjema). De aktuelle kurser må gjennomføres i angitt rekkefølge.

Kurset gir videregående opplæring i betongteknologi, deltagerne får en innføring i resepter, reseptutvikling, leveranse- og ytelseskrav for fersk og herdet betong. Kursdeltagerne lærer og om fasthets-, eksponerings- og
bestandighetsklasser.

Kurset gir en grundig innføring i produksjonsstandarden NS-EN 206 samt opplæring i prøvetagning av fersk betong, krav til rutiner for produksjonskontroll og yteselserklæring for fersk betong.

Laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder / kontrolleder ved betongproduksjon etter NS-EN 206.

Kurset er godkjent av BOR-Betongopplæringsrådet.

Påmeldingsfrist: 24. november

Program og påmelding