(A1) Grunnkurs i betongteknologi

StedFredrikstad, Norge
ArrangørNorsk Betongforening og Fabeko
Fra15.09.2014
Til19.09.2014
TidspunktMandag kl 11.00 - fredag kl 12.00

– For laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder

NB! Kurset er flyttet til Fredrikstad!

Kurset er første del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206-1. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Hensikt: Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppe: Personell som skal bli laborant, betongblandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder i henhold til NS-EN 206-1.

Kursbeskrivelse: Kurset gir en innføring i grunnleggende betongteknologi knyttet til NS-EN 206-1. Deltakeren skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om betongens delmaterialer, få innføring i betongsammensetning, og andre forhold som påvirker betongkvaliteten. Deltakeren skal videre få kjennskap til sentrale standarder og bestemmelser innen betongområdet, samt innføring i betongframstilling, og utstyr for betongproduksjon. Deltakeren skal også kunne utføre prøving av delmaterialer knyttet til produksjonskontrollrutiner med hensyn til samsvar med spesifikasjonene og standardens krav.

Varighet: 44 timer inkl. laboratorieøvelser og eksamen

Påmeldingsfrist: Snarest

Program og påmelding