900 færre arbeidsledige i desember

Ved utgangen av desember er det registrert 63.500 helt arbeidsledige hos Nav. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten som i tillegg inkluderer arbeidssøkere på tiltak, var på 79.000 personer. Det tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Både antall helt ledige og bruttoledigheten gikk ned med 900 personer fra november til desember, ifølge sesongjusterte tall.

– Ledigheten har fortsatt å gå ned gjennom 2018, men saktere enn i fjor. Nedgangen skyldes først og fremst en fortsatt bedring på arbeidsmarkedet i fylkene og yrkene som var rammet av nedgangstidene i oljebransjen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen helt ledige har ligget relativt stabilt gjennom året, men gått ned fra 2,5 prosent av arbeidsstyrken i oktober til 2,4 prosent i november og desember, justert for sesongvariasjoner

Ledigheten er høyest innen reiseliv og transport, med 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten er høyest i Østfold og Vestfold og lavest i Sogn og Fjordane.

I november lanserte Nav en ny registreringsløsning som fører til at det går kortere tid fra arbeidssøkere registrerer seg til de kommer inn i statistikken. Nav anslår at det er registrert 3.600 flere ledige i desember enn det ville vært uten denne nye løsningen.