9,9 prosent økning i omsetningen

Omsetningen til bedriftene innenfor byggenæringen økte med 2,1 milliarder kroner i 1. termin i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Dette tilsvarer en vekst på 9,9 prosent, melder SSB. Det ble totalt omsatt for 23,8 milliarder kroner i 1. termin 2005. All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.