85 prosent trives på jobben

85 prosent av dem som har jobb her i landet, trives på arbeidsplassen. Det viser en undersøkelse som Visendi har gjort for Dagsavisen.

84,4 prosent av mennene og 83,6 prosent av kvinnene svarte at de trives eller trives svært godt på jobben. Rundt 6 prosent mistrives mens rundt 9 prosent verken trives eller mistrives. De viktigste årsakene til trivsel på jobben er ifølge undersøkelsen arbeidsoppgavene og det sosiale arbeidsmiljøet og kollegene. Blant dem som ikke trives på jobben, er de viktigste årsakene til mistrivsel sjefen og det sosiale arbeidsmiljøet, samt kollegene. Statens arbeidsmiljøinstitutt er ikke overrasket over tallene. Faktisk er det slik at uansett hvor i verden man stiller dette spørsmålet, enten det er i i-land eller u-land, vil mellom 70 og 85 prosent svare at de trives på jobben, sier forskningssjef Stein Knardahl til Dagsavisen. Folk som har vært en stund i jobben, overbeviser seg selv om at de trives nesten uavhengig av forutsetningene på arbeidsplassen. Men idet man sier at man mistrives, kjenner man seg mislykket, og det blir vanskelig å fortsette i jobben, ifølge forskningslederen. Han mener trivsel er noe de fleste av oss innstiller seg på, men at en liten prosent har en personlighet som bidrar til at det meste virker negativt. Mistrivsel på jobben kan dermed henge sammen med et personlighetstrekk, ifølge Knardahl.