Illustrasjonsfoto

839 kilometer ny asfalt i Region øst

Statens vegvesen skal asfaltere riks- og fylkesveier i Region øst for 695 millioner kroner i år. 839 kilometer vei får dermed nytt og tryggere dekke.

- Gode veidekker med lang levetid gir økt trafikksikkerhet, bedre framkommelighet og lavere transportkostnader. For trafikantenes skyld er vi derfor opptatt av å få mest mulig kvalitetsasfalt for pengene, sier prosjektleder Torgrim Dahl i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september. Noen av vegene som skal asfalteres er:

 • Østfold: E6, to strekninger sørgående, fra fylkesgrense Akershus til Rygge, i alt 10,6 km.
 • Østfold: Fv. 108, to strekninger mellom Kjøkøysundet og Skjelsbusundet, i alt 5,1 km.
 • Oslo: E6, fra Vålerengatunnelen til Alnabru, venstre felt utgående, 2,9 km.
 • Oslo: Et trettitalls av- og påkjøringsramper, på E6, rv. 150, rv. 159, rv. 162, og rv. 163.
 • Hedmark: E6 fra Skaberud til Tangen, 6,1 km.
 • Hedmark: Fv. 208 fra Midtskogberget til Rysjøen, 14,9 km.
 • Hedmark/Akershus: E16, flere strekninger fra Slobrua til Oppåkermoen, 15,6 km.
 • Akershus: E6, flere kjørefelt og strekninger mellom Lørenskog og Kløfta, i alt 22,9 km.
 • Akershus: Fv. 170, tre delstrekninger mellom Heia og Lierfoss, i alt 16,5 km.
 • Oppland: E6, to strekninger mellom Dombås og Sør-Trøndelag grense, i alt 15 km.
 • Oppland: Fv. 254 og 255, Østre og Vestre Gausdal, i alt 24,4 km.

Vedlikeholdsarbeid på fylkesvegene blir gjort på oppdrag fra fylkeskommunene. I år skal i alt 569 km fylkesvei i Region øst få nytt dekke. Fylkeskommunene bruker 439 millioner kroner på dette. I tillegg til nytt dekke, brukes 101 millioner kroner på veimerking på riks- og fylkesveiene i Region øst i år.