80 millioner i bot for Snorre-lekkasjen

Statoil er ilagt en bot på 80 millioner kroner etter gasslekkasjen på Snorre A-plattformen i Nordsjøen i november i fjor. Overtredelsen er begått under særdeles skjerpende omstendigheter, fastslår førstestatsadvokat Harald L. Grønlien i Rogaland.

Grønlien legger blant annet til grunn at det skulle svært lite til for at menneskeliv hadde gått tapt. Boten er den største som noen gang er gitt her i landet. Store mengder gass under trykk strømmet ut under plattformen i forbindelse med forberedelser til en boring. Over 200 mennesker befant seg om bord på plattformen, og granskinger har avdekket at svært lite skulle til for at hele plattformen hadde blitt blåst i lufta. Statsadvokaten i Rogaland konkluderer med at det ikke er funnet grunnlag for straff mot enkeltpersoner eller mot andre selskaper enn Statoil.