80.000 blir skadd på jobb i Norge

Nærmere 80.000 arbeidstakere blir hvert år skadd på jobb her i landet. Det utgjør 34 arbeidsskader per 1.000 sysselsatte, ifølge en ny rapport.

Rapporten fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø- og helse (NOA) viser at det registreres cirka 73.000 arbeidsskader årlig. I tillegg blir rundt 5.000 skader ikke registrert av lege, men behandlet av andre som tannleger, fysioterapeut eller kiropraktor.

Statistikken viser at 98 prosent av alle arbeidsskader er forårsaket av arbeidsulykker. Arbeidstilsynet har hittil i år registrert 7.000 skader blant ansatte i Norge.

Avdelingsdirektør Steinar Aasnæss i NOA sier til Dagbladet at mørketallene trolig er store.

- Det finnes ikke ett register som gir en fullstendig oversikt over alle arbeidsskadene i Norge, sier han.

Et nytt skaderegister for alle sykehus med legevakter i Norge, skal sørge for at alle arbeidsskader blir innmeldt til samme instans, med helt like kriterier.
- Først neste år vil vi kunne gi sikrere tall, sier Aasnæss.

I fjor døde 31 personer i arbeidsulykker på norske arbeidsplasser. Ansatte i bygg- og anleggsvirksomhet er spesielt utsatt. Når det gjelder skader, er hånden den kroppsdelen som blir oftest skadd, etterfulgt av rygg, bein og hofte.