86 prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk fikk en lærekontrakt i løpet av 2019. Foto: Arne Glomdal

8 av 10 søkere til læreplass startet i lære i 2019 – flest har fått læreplass i bygg- og anleggsteknikk

En rapport utført av Utdanningsdirektoratet viser at 86 prosent av søkere innen bygg- og anleggsteknikk fikk læreplass i 2019.

Av 28.600 som søkte læreplass i 2019, hadde 78 prosent av søkerne fått en lærekontrakt og startet i lære. Flest fikk læreplass innen bygg- og anleggsteknikk. 86 prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk fikk en læreplass i løpet av 2019.

Utdanningsdirektoratet skriver på sin internettside at helse- og oppvekstfag er det mest populære utdanningsprogrammet, etterfulgt av bygg- og anleggsteknikk. Direktoratet melder at det innenfor hvert utdanningsprogram er store fylkesforskjeller.

Best ut kommer Møre og Romsdal, Rogaland, Oslo og Nordland, hvor over 80 prosent av søkerne fikk en lærekontrakt i 2019. For de andre fylkene ligger andelen mellom 71 og 80 prosent.

Det var flest søkere til læreplass i Viken, med over 5.000 søkere.

– Lærebedriftene i Viken tar et stort samfunnsansvar ved å tilby unge og voksne fagutdanningen de trenger for å komme seg inn i yrkeslivet. Dette skaper et godt grunnlag for vårt arbeid med å få på plass en læreplassgaranti i Viken, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen (Ap) i en pressemelding fra Viken fylkeskommune.

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen (Ap). Foto: Tom-Egil Jensen

Hun viser til at mange bedrifter rapporterer om at det offentliges krav til lærlinger ved anbud har gjort det nødvendig for bedriftene å etablere flere lærlingeplasser.

– Dette er gledelig. Når kommuner og fylker stiller krav til lærlinger ved anbud, skaper det en positiv spiral som både samfunnet, bedriftene og lærlingene selv tjener på, sier Jacobsen i pressemeldingen.

Av søkere i Viken har 73,1 prosent fått lærekontrakter, 5,4 prosent har fått opplæringskontrakt og 7,4 prosent har fått tilbud om fagopplæring i skole. Det gjør at Viken totalt sett scorer høyt på landsgjennomsnittet når det gjelder å gi søkere et tilbud.