795 millioner kroner til næringsrettede utviklingstiltak

Kommunal- og regionaldepartementet har fordelt 795 millioner kroner til næringsrettede utviklingstiltak. Av dette går 343,1 millioner kroner til Nordland og Troms.

Utviklingstiltakene går til de regionene som er omfattet av omleggingen av den differensierte arbeidsgiveravgiften. Helst ville vi beholdt den differensierte arbeidsgiveravgiften. Når dette ikke gikk, har regjeringen lagt vekt på å føre tilbake midler til den enkelte region på best mulig måte, og etter innspill fra regionene, sier statsråd Erna Solberg (H) i en pressemelding. Den foreløpige fordelingen viser at Nordland får mest med 200,6 millioner kroner fulgt av Troms med 142,5 millioner kroner. Pengene fordeler seg ellers slik Hedmark 47,7 millioner, Oppland 55,6, Buskerud 21,6, Telemark 32,0, Aust-Agder 12,8, Vest-Agder 5,7, Rogaland 22,4, Hordaland 67,5, Sogn og Fjordane 71,1, Møre og Romsdal 54,2, Sør-Trøndelag 28,2 og Nord-Trøndelag 32,1 millioner kroner.