70 millioner kroner avsatt til oljevern ikke brukt

I 2009 bevilget Stortinget 100 millioner kroner til innkjøp av nytt oljevernutstyr. Fortsatt står rundt 70 millioner kroner av disse midlene ubrukt på konto.

Det var i kjølvannet av Full City-forliset i juli 2009 at regjeringen la fram en tiltakspakke for å ruste opp oljevernberedskapen langs kysten. På statsbudsjettet senere på høsten ble det bevilget 100 millioner ekstra for å fornye beredskapen.

Halvannet år senere står 70 millioner av disse fortsatt ubrukt, skriver Aftenposten.

Hele 45 oljeopptakere skulle vært kjøpt ifølge planen, men bare to er bestilt og leveres ikke før i august i år. Innkjøpet av båter til inspeksjon er ikke gjennomført, og nye pumper og aggregater mangler fortsatt.

– Vi skulle gjerne ønsket at det hadde gått raskere, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket. Han mener sendrektigheten har sammenheng med reglene for offentlige anskaffelser.

– Anbudsprosesser tar tid. Vi er nødt til å være formalistiske ved innkjøp, og det var noen feil og mangler ved mottatte tilbud som har ført til at utlysninger er kansellert og utsatt, forklarer han.

I 2010 bevilget Stortinget 105,9 millioner kroner til oljevernutstyr, og stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen (Frp) har stilt spørsmål til fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen om status for oljevernberedskapen og investeringene i oljeopptakere.

– Vi skal ha en best mulig beredskap. Pengene er bevilget, men vi ser at vedtaket ikke er effektuert, sier han. Fredriksen vil avvente svarer fra Berg-Hansen før han sier noe mer om saken.