70 millioner dyrere for flytting av Luftfartstilsynet

Prislappen for flyttingen av Luftfartstilsynet blir 70 millioner kroner dyrere enn beregnet.

Prisen for flyttingen var i 2003 stipulert til 116 millioner kroner, mens den nå er på 186 millioner. Dobbeltbemanning i Bodø og Oslo er hovedårsaken til ekstrakostnadene, sier direktør Heine Richardsen i Luftfartstilsynet til NRK. Nå er vi kommet til det stadiet at vi avvikler dobbeltbemanningen i Bodø, sier Richardsen. Han forteller at det er opplæring og rettledning som er årsaken til den store bemanningen. Det ble mye bråk og uro da Stortinget bestemte å flytte Luftfartstilsynet fra Oslo til Bodø i 2003. Da jobbet 148 personer i tilsynet i Oslo, og bare 12 av disse ble med til Bodø.