70 mill. på planoverganger i 2003

Vestfoldbanen har høyest prioritet for tiltak på planovergangene i Region Sør i år. Til sammen skal Jernbaneverket bruke vel 70 millioner kroner på planovergangstiltak i 2003.

Jernbaneverket Region Sør vil bruke 8,5 millioner kroner til planlegging og gjennomføring av planovergangstiltak på Vestfoldbanen i 2003, melder Jernbaneverkets nettsted. Dette utgjør halvparten av de 17 millionene regionen (nedre Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder og Rogaland) har fått bevilget totalt. - I år er det Vestfoldbanen som er høyest prioritert, sier prosjektsjef Morten Tanggaard. De to største tiltakene som er planlagt gjennomført i år, er bygging av atkomst tilknyttet eksisterende vegnett på Lågerød/Grimestad og Østre Tuve, henholdsvis nord og syd for Stokke stasjon. - Disse to vegprosjektene vil erstatte 6 planoverganger, opplyser Tanggaard. I tillegg vil Jernbaneverket også gjennomføre enklere tiltak en rekke steder på Vestfoldbanen. Totalt er Jernbaneverket tildelt 70 millioner kroner til planovergangtiltak i 2003. Disse midlene er igjen fordelt mellom fire regioner.