Illustrasjonsfoto.

7 av 10 unge mener bygg- og anleggsfag har lav status

Hele 73 prosent av de under 30 år mener at bygg- og anleggsfagutdanningen har lav status. Om elektrofag svarer 65 prosent det samme.

Det er Aftenposten som skriver om de nedslående tallene torsdag. Tallene er hentet fra en undersøkelse Norstat har gjennomført for Backegruppen.

Samtidig som 7 av 10 unge under 30 år mener bygg- og anleggsfagutdanningen har lav status, sier hele 9 av 10 at de ser på yrker innenfor bygg- og anleggsdag som viktige og samfunnsnyttige. 

66 prosent av de spurte i undersøkelsen mener bruk av billig utenlandsk arbeidskraft er en viktig årsak til at søkertallene til bygg- og anleggsfagene daler, mens 36 prosent mener mye svart arbeid i bransjen er utslagsgivende.

Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens landsforening (BNL), sier til Aftenposten at de har et stort ansvar for å fremsnakke egen næring.

- Vi må bli mye flinkere til å synliggjøre mulighetene næringen gir, og bidra til å videreformidle alle de mange gode historiene som byggenæringen er full av. Byggenæringen spiller blant annet en nøkkelrolle for å løse utfordringer knyttet til befolkningsvekst, klimaendringer og behovet for den kraftige opprusting av infrastrukturen rundt om i hele landet, sier Sandnes til avisen.