66.000 får redusert nettleie

66.000 strømkunder her i landet får redusert nettleien sin med i gjennomsnitt 2,5 øre per kilowattime (kWh) i år.

Bakgrunnen er at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir et tilskudd på 30 millioner kroner til de 17 nettselskapene som har de høyeste nettariffene i landet. Høyest tilskudd per kilowattime får Ballangen Energi AS i Nordland med 7,60 øre/kWh og Tysnes Kraftlag i Hordaland med 6,36 øre/kWh. TrønderEnergi Nett AS får alene et tilskudd på 9,2 millioner kroner, eller nesten en tredel av den total tilskuddssummen fra NVE. Årsaken er sammenslåingen med Melhus Energi AS, som fører til redusert nettariff og lavere tilskudd i år enn i fjor. Per abonnent utgjør tilskuddet til TrønderEnergi Nett 1,88 øre/kWh.