Ketil Solvik Olsen

519,5 millioner kroner til transportnettet i Nord-Norge

- Regjeringen går inn for at det i årene 2014 og 2015 skal brukes til sammen 519,5 millioner i "kompensasjonsmidler" til tiltak og prosjekter på transportnettet i Nordland, Troms og Finnmark.

- Midlene er fordelt til tiltak som er særlig viktig for næringslivets transporter og som bidrar til å styrke konkurransevnen til næringslivet i Nord-Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i forbindelse med at Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdseldepartementet onsdag presenterete kompensasjonstiltak i forbindelse med endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Les mer om tildelingene her