500 eksperter settes inn mot radongass

Over 500 håndverkere har i det siste mottatt kursbevis som radoneksperter. Nye byggeforskrifter påbyr radonsperre i alle nybygg, og det er travle dager hos Icopal som kurser fagfolk.

- Interessen har skutt i været, og nå arrangerer vi kurs over hele landet. Siden vi begynte å etterutdanne folk i radonteknikk for ett år siden, har vi hatt over 500 på våre kurs. Det betyr at fagkompetansen har økt enormt , sier direktør Geir Haugersveen i Icopal.

Fra og med 1.juli er det påbudt å bygge med radonmembraner, med mindre utbygger kan bevise at det ikke forekommer radon i området. Regjeringen vedtok også 1. november en endring i strålevernsforskriften, som nå sier at man må iverksette radonreduserende tiltak hvis måleverdiene overstiger 100 bq/m3 .

- Det er viktig at utførelsen av radonbeskyttende tiltak er helt feilfri. En liten glipp kan gjøre at skadelig gass lekker inn i huset. Gjennom radonsertifisering ønsker vi å bygge kompetansen som behøves for å sikre hus og hjem i hele landet , forteller Haugersveen.

Salget av radonsperrer reflekterer den store holdningsendringen i bransjen. I 2010 doblet Icopal salget målt mot 2009. Selskapet er markedsleder innen radonbeskyttende membraner, og tilbyr et fullsortiment av godkjente radonbeskyttelsesprodukter.