500.000 middelalderfunn har fått trygt hjem

Over 500.000 gjenstander som er funnet gjennom 50 års utgravninger på Bryggen i Bergen og andre steder på Vestlandet har etter en usikker tilværelse i midlertidige lagre kommet trygt i hus.

Fredag markerte Bergen Museum at de siste gjenstandene var kommet på plass i et kompaktlager under Bryggen Museum i Bergen.

En stor del av funnene har vært lagret provisorisk i flere tiår. Museets arkeologiske funn fra middelalderen har vært spredt på minst 25 steder, i provisoriske lagre på loft og i kjellere, i en gammel reperbane som brant, i konteinere og eplekasser. Da reperbanen brant i 1996, gikk flere hundre gjenstander fra utgravningene tapt.

Store mengder
- Utgravningene startet straks etter brannen på Bryggen i 1955, og det ble gjort en mengde funn gjennom 1960- og 70-årene. Fortsatt pågår utgravninger flere steder i byen, men det gjøres ikke så mange funn årlig, forklarer førsteamanuensis Gitte Hansen ved De kulturhistoriske samlinger på Bergen Museum.

Hennes kollega Sigrid Kaland, styrer ved De kulturhistoriske samlinger, sa ved innvielsen av det nye magasinet at museet i Bergen ikke var forberedt på å ta imot de store mengdene med funn som nærmest veltet inn fra midten av 1950-årene. Dermed måtte det finnes midlertidige lagre over hele byen.

- Det har blitt kjempet en hard kamp for å få til skikkelig oppbevaring av gjenstandene, sa Kaland.

Dagliglivet
Gitte Hansen forteller at det som er funnet under utgravningene på Bryggen og som nå ligger trygt forvart i magasinet under Bryggen Museum for det meste er gjenstander fra dagliglivet.

- Gjenstandene omfatter alt det som menneskene har brukt i hverdagslivet. Gryter, skåler, kniver, klær, sko, smykker og mye annet. Det er også gjort mange funn av større gjenstander i tre og stein. Derimot har vi ikke funnet mye gull, sølv eller sverd.

Hansen forklarer at mye av det som er funnet, er gjenstander som folk har mistet eller som har blitt liggende igjen etter bybrannene på bryggen.
Funnene strekker seg over en periode på 500 år, fra midten av 1000-tallet til midt på 1500 tallet.

Flere magasiner
Noen av de mest interessante og best bevarte gjenstandene er stilt ut i Bryggen Museum. Men det store antallet funn ligger nå trygt pakket inn og registrert i kjelleren under museet.

Hansen er spesielt glad for at funnene er gjort tilgjengelige både for forskning og formidling. Mange gjenstander som ble oppbevart i kasser og i de mange midlertidige lagrene var ikke særlig tilgjengelige.
Foruten lageret under museet, er funnene fra middelalderen lagret i et steinmagasin på Bergenhus festning og i en fjellhall utenfor sentrum.