50.000 gårdsbruk etterlyser beboere

Ved hjelp av 900.000 kroner håper landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) å skaffe beboere til tusenvis av folketomme landbrukseiendommer.

- Om lag 50.000 landbrukseiendommer med hus står i dag folketomme. Samtidig viser en spørreundersøkelse fra 2005 at 200.000 nordmenn er interessert i å kjøpe småbruk. Det er et paradoks at vi ikke klarer å koble dette bedre, sier han til NTB.

Landbruksdepartementet har derfor bevilget 900.000 kroner til ulike prosjekt for å få «lys i alle glas» på gårdene.

- Mange av de prosjektene som får midler har som mål å få fast bosetting på gårder som i dag enten står tomme eller blir brukt til fritidsformål. Arbeidet med å få lys i alle glass på gårdene er viktig i områder der landsbruket fortsatt spiller en avgjørende rolle for bosettingen, sier Riis-Johansen.

Ikke lekegrind for rike
I Norsk Bonde og Småbrukarlag mener man høyt prisnivå kan være årsaken til at det ikke kommer lys i flere vinduer.

- Prisen på gårdsbruk må gjenspeiles i hva bruket kaster av seg. Prisene har nok tatt av litt for mye. Det kan virke som om det bare er rikfolk som kan kjøpe bruk. At fraflyttede gårdsbruk skal bli lekegrind for rikfolk, er helt feil. Dette hindrer at ungdom med ambisjoner om å livberge seg på bruket ikke har råd. Derfor må vi fange opp alle dem som virkelig vil drive bruket, ikke overlate markedet til spekulanter, sier fungerende leder i Småbrukarlaget, Knut Sjøvold, til NTB.
Han mener at staten må inn på en sterkere måte enn i dag når det gjelder prisfastsettelse på gårdsbruk dersom kommunene ikke klarer å kontrollere markedet.

Sjøvold er ikke sikker på hvorfor ikke flere bruk blir solgt når det er så mange mulige kjøpere. Han mener at problemer i forbindelse med arv fordi det blir flere eiere til bruket kan være en årsak.

- For noen kan det sikkert være en befrielse å få en henvendelse om salg, tror Sjøvold.

Seks prosjekt
I alt er det seks prosjekter som får støtte. Fellesprosjektet «Lys i alle glas» i flere kommuner i Buskerud får 200.000 kroner. Prosjektet har som mål å se på ledige gårdsbruk som et potensial for å få ny bosetning.

Holtålen kommune får 150.000 kroner til registrering av folketomme gårder. Vinje kommune for 150.000 kroner til et prosjekt der det blant annet er planer om å få folk til å prøvebo før de eventuelt kjøper. Åmli kommune får 150.000 kroner til prosjektet «SNU Åmli» mens Oppland Bonde og Småbrukarlag skal bruke 50.000 kroner for å lokalisere tomme gårdsbruk. Ellers får fylkesmannen i Hedmark 200.000 kroner for å undersøke hvilken virkning reglene om boplikt har på bosetning og kulturlandskap.