Illustrasjonsfoto

480 millioner kroner til økt innovasjon næringslivet

44 bedrifter får nå støtte for å drive forskningsbasert innovasjon. Flere av dem jobber innen byggenæringen.

I løpet av september investerer Forskningsrådet 480 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet, og dette kommer i tillegg til 610 millioner til samme formål i juni.

– Forskning og innovasjon i næringslivet bidrar til å utvikle et grønnere og mer konkurransedyktig næringsliv for fremtiden. Norsk næringsliv står fremdeles i en utfordrende situasjon med tanke på koronapandemien, og innovasjonsprosjekter er viktig for å skape et robust og fremtidsrettet næringsliv, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

De 480 millionene fordeler seg slik:
73 millioner kroner er til 8 prosjekter i energisektoren, 126 millioner til 12 prosjekter i marine og maritime havnæringene, 27 millioner til 3 prosjekter i mat- og landbruksindustrien, 30 millioner til 4 prosjekter i petroleumsnæringen, 28 millioner til 3 prosjekter som handler om nanoteknologi og 202 millioner til 16 prosjekter i ulike andre industri og tjenestenæringer.

Det pekes på at søknadene holder en gjennomgående høy kvalitet.

– Det har vært viktig for Forskningsrådet å sette midler raskt i arbeid for å holde FoU-aktiviteten oppe gjennom krisen. Vi har i hele 2020 opplevd stor tilsøking fra næringslivet og mange bedrifter ser at forskning og innovasjon er vesentlig for å komme styrket ut av krisen. Vi håper på påfyll av midler nå utover for å fortsette å kunne støtte de beste prosjektene. Det er store potensialer for grønn omstilling og nye næringsmuligheter i prosjektene og aldri har det vært viktigere å holde farten, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet.

Se hvem som får støtte her