45 prosent vekst for Sweco

Rådgiverselskapet Sweco Norge omsatte for 283,8 millioner kroner i første kvartal 2009. Dette tilsvarer en vekst på 45 prosent sammenlignet med samme periode i rekordåret 2008.

Driftsresultatet etter 1. kvartal utgjør 37,1 millioner kroner før finanskostnader. Resultatet er dermed 20,6 millioner kroner bedre enn på samme tid i fjor.

- Med tanke på at den allmenne konjunkturen har forverret seg, og nedgangen i de internasjonale markedene fører til negative konsekvenser for norsk industri, legger vi frem et solid resultat for 1. kvartal, sier administrerende direktør Vibecke Hverven.
Kvartalsresultatene som nylig ble rapportert på børsen i Stockholm, forteller om et sterkt 1. kvartal også for konsernet som helhet.

- 2009 begynte bra for Sweco, fremfor alt i Norge og Sverige. Driftsresultatet økte til 166,2 MSEK, og omsetningen steg med 9 prosent, forteller konserndirektør Mats Wäppling.  

Sterkt fokus
Sweco har vært godt forberedt på å møte utfordrende situasjoner, ikke minst problematiske kredittmarkeder som har ført til anstrengt forhold mellom bankene og næringslivet. Selskapet er derfor svært bevisst på hvordan lavkonjunkturen kan påvirke finansieringen av prosjekter.

Selv om det fortsatt er usikkert hvorvidt norsk økonomi er robust nok til å motstå de store konsekvensene av den internasjonale nedgangen, tror Vibecke Hverven Sweco vil fortsette å få inn interessante og utviklende oppdrag i tiden som kommer.

- De aller fleste av våre kunder vet, og har selv erfart hvor viktig et gjennomtenkt og helhetlig rådgiverbidrag er for å lykkes med et prosjekt, forteller hun.

Positive fremtidsutsikter
Sweco har gjennom sin storsatsning «Sustainable Engineering and Design», sterkt fokus på å levere miljøorienterte og bærekraftige løsninger.

- Vi vil være ledende på de fremtidsrettede løsningene som også bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. Satsningen på Sustainable Engineering and Design gjør meg sterk i troen på at Sweco vil fortsette å lykkes i fremtiden, avslutter Vibecke Hverven.