45 millioner til kirkerehab

Regjeringen foreslår i revidert budsjett en bevilgning på 30 millioner kroner til vedlikehold av presteboliger, 13 millioner kroner til medlemsregisteret i kirken, og 2 millioner kroner til strakstiltak for rekruttering av prester.

- Jeg er svært tilfreds med at vi nå sikrer vedlikeholdet av presteboliger og anskaffelsen av kirkens medlemsregister. To millioner kroner til strakstiltak for rekruttering av prester, viser at vi tar utfordringene på alvor. Det viktige nå er å finne gode tiltak som virker. Dette vil vi drøfte med bispedømmene og med tjenestemannsorganisasjonene, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Den finansielle situasjonen i Opplysningsvesenets fond er svekket i 2009 som følge av finanskrisen. Forslaget om en bevilgning på 30 millioner kroner til vedlikehold av fondets presteboliger, sikrer at vedlikeholdsinnsatsen overfor fondets presteboliger kan holdes på normalt nivå i 2009.

Anskaffelsesutgiftene til kirkens medlemsregister skulle opprinnelig dekkes fra Opplysningsvesenets fond. I lys av fondets finansielle situasjon, er det foreslått at anskaffelsesutgifter på 13 millioner kroner i 2009 dekkes over statsbudsjettet.